TYÖPAIKAN ENSIAPU

Rovaniemen ensiapukoulutus tarjoaa spr:n koulutusohjelman  mukaisia ensiapukursseja mm. eri alojen yrityksille, kouluille, päiväkodeille jne. pohjois-suomen alueella.
Tapaturmia sattuu sekä pienillä että isoilla työpaikoilla, eikä työturvallisuuslaki tee eroa eri kokoisten työpaikkojen välillä.
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä.
Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.
Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1- kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia.

Suositus ensiapukoulutettujen määrästä työpaikalla riippuu työn luonteesta ja tapaturmavaarasta:

Vähäinen riski esim. toimistot, asiakaspalvelu:
vähintään 5% työntekijöistä

Ilmeinen riski esim. teollisuus, varasto-, rakennus- ja kuljetustyö:
vähintään 1 ensiapukoulutettu / 10 työntekijää / työpiste tai työvuoro

Erityinen riski esim. kemikaalit, palo- tai sähkötapaturmat:
vähintään 1 ea-koulutettu / 5 työntekijää / työpiste tai vuoro

Lue lisää alla olevasta linkistä
Työpaikan ensiapuvalmius (työsuojeluhallinto)

Kiinnostaako ensiapukoulutus? Ota rohkeasti yhteyttä ja kerromme lisää! Rovaniemen Ensiapukoulutus

Copyright 2017 Rovaniemen Ensiapukoulutus | Kotisivut toteuttaa | Webkoti